MİRAS HUKUKU

Hukukun temel kavramları arasında, en çok kafa karışıklığının yaşandığı konulardan birisi de Miras Hukuku’dur.

Miras hukukunun, detaylarına inmeden önce, basit bir ifadeyle tanımını yapmak gerekirse: “Gerçek kişinin, ölümü veya gaipliği hallerinde mal varlığının, kimlere ve ne şekilde aktarımının yapılacağını, düzenleyen hukuk türlerinden biridir.”
Her hukuk dalının temelini oluşturan bazı kavramlar bütünü vardır. Miras hukukunun da temellerini oluşturan kavramları bilmekte fayda vardır:


Miras Hukuku’nun Temel Kavramları Nelerdir?

Ölüm, miras hukukun en temel kavramlarındandır. Kanun koyucu, ölüm sonucuna belirli bir takım hukuki dayanaklar oluşturmuştur. Miras denilen varlığın ortaya çıkabilmesi için kişinin ölümü ve ölen kişinin mal varlığının aktarılması adına, mirasçı ya da mirasçılar olması gerekmektedir. Miras bırakan kişinin adı, hukuk dilinde “Muris” olarak tanımlanmaktadır. Ölümünün ardından geride bıraktığı, aktarılması elverişli malvarlığına ise “Tereke” denilmektedir. Tereke, sadece hakları değil aynı zamanda borçları da kapsamaktadır. Miras kavramını sadece kazanım olarak düşünmek bu yüzden yanlış olacaktır.
Temel kavramlarımızı oluşturan diğer unsurlardan birisi de mirasçılar kavramıdır. Hakların veya borçların geçişi için, mirasçılar bazı nitelikleri taşımak zorundadırlar. Bu nitelikler üçe ayrılmaktadır:


Yasal Mirasçılar: Kanunen belirlenmiş mirasçı olan kişilerdir.
Atanmış Mirasçılar: Muris tarafından belirlenmiş olan kişilerdir.
Devlet: Yukarıdaki mirasçı türlerinden birisi yoksa, devlet mirasçı duruma gelmektedir.
Yukarıda ifade ettiğimiz bu temel kavramlar, miras hukukunun olmazsa olmazları arasındadır. Konu, dünya hayatı içerisinde maddi (ekonomik) kavramlar olunca, miras bırakan kişinin, hak veya borçları mirasçılar arasında anlaşmazlıklara yol açabilmektedir. Bu anlaşmazlıkların tümüyle miras hukuku ilgilenmektedir.

Ankara Miras Hukuku Avukatı


Hukuk dili, sandığımızdan çok daha fazla detay ve terim içermektedir. Bu yüzden, özellikle miras konularındaki yaşanılan çatışmalar ve anlaşmazlıkları giderebilmek adına bizler, nitelikli bir miras hukuku avukatına ihtiyaç duyarız. Miras hukuku konusunda avukat, gerekli şartnameleri uygulayabilen, önemsiz hukuk içerisindeki prosedürleri en hızlı şekilde sonuçlandıran, deneyimi ile müvekkilinin haklarını en iyi şekilde koruyan ve kazandıran kişi olmalıdır. Ayrıca sadece veraset konularında değil, vasiyetname düzenlemeleri ya da bunların iptalleri ile de ilgili konularda da yetkinlik aranması gerekmektedir.


Miras hukukunun, birçok prosedürü ve ayrı bir dili olduğundan, işin içerisinden tek başına çıkabilmek oldukça zordur. Ankara içerisinde, bu tarz hukuki sıkıntı çeken vatandaşlarımızın, hizmet bulabileceği güvenilir avukatlar bulmak mümkündür.


Miras konusu üzerinden sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız, Ankara’da mesleki kariyerine devam eden, Av. Mihraç Çoban ile çalışabilirsiniz. Alanında yetkin bir avukat olan Çoban, sizlere miras hukuku kapsamında çeşitli danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Özellikle metropol şehirlerde hayatını idame ettirmeye çalışan insanlarımız iyi bilir ki, zamandan tasarruf, oldukça kıymetlidir. Miras hukuki gibi davalar da zamanımızın büyük bir bölümünü alacağından dolayı, yetkin bir avukat ile çalışmak siz vatandaşlarımızın lehine olacaktır.

Miras Avukatı Neden Gereklidir?


Hukuk sistemimizi incelediğimiz zaman, yer alan kanunlara göre, miras hukuku kapsamında oluşturulacak davalarda, kişi kendine avukat tutma zorunluluğu içerisinde değildir. Ancak, yukarıda değindiğimiz gibi, hukukun farklı bir teknik dili ve terim yapısı vardır. Eğer hukuk alanında yeterli bilgiye sahip değilseniz, özellikle miras hukuku alanında yetersiz bilginizin olması, maalesef ki davanın aleyhinize sonuçlanmasına neden olacaktır.
Avukat tercihi yapmak, (özellikle miras konularında) oldukça zor ve zahmetli bir iştir. Yetkin olmayan bir avukatla kesinlikle çalışmamanızı tavsiye ederiz. Miras hukuku üzerine uzmanlaşmış avukatları tercih etmek, her zaman sizlerin artısına olacaktır. Şayet, bu alanda yetkin olmayan bir avukattan üstün bir performans beklemek, sizler için büyük bir hayal kırıklığı olacaktır. Bu tarzda davalar açmayı düşünen vatandaşlarımıza, eğer Ankara içerisinde ikamet ediyorsanız, Av. Mihraç Çoban ile çalışmanız sizin için en doğru karar olacaktır.

Miras Hukuku Konusunda Avukatlık Hizmetleri

Miras hukuku, geniş prosedürleri kapsadığından verilen hizmetlerin de o ölçüde geniş çaplı olması gerekmektedir. Ölen kişinin (muris), özellikle mal paylaşımı konusunda yaşanan türlü problemlerin giderilmesi için, Miras hukuku avukatı her türlü oluşabilecek problemlere karşı, yetkinliğini kullanması gerekir:
Bu durum da verilen hizmetlerin yelpazesini geniş tutmakla alakalıdır. Miras hukukunun birçok alt başlığı olmasından dolayı, verilen hizmetlerin de eksiksiz olması gerekmektedir. Bu hizmetler, ne doğrultuda olmalıdır, aşağıda yazacağımız maddeleri, siz vatandaşlarımızın dikkatle incelemesini tavsiye ediyoruz:

Miras bırakanın mirasçısını gösteren belge (Veraset ilamının) alınması
Vasiyetname hazırlanması
Mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek
Mirasta mal paylaşımı
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek
Miras bırakan kişinin malvarlığının tespitini içeren tereke davasının açılması ve takibi
Mirasçılık belgesinin (Veraset ilamının) iptali davaları
Mirastan feragat sözleşmelerinin hukuka uygun olarak hazırlanması
Miras reddi (Reddi miras) davasının açılması ve takibi
Muvazaalı işlemlere karşı iptal davaları
Saklı payın korunması davası
Ortaklığın giderilmesi davasının açılması ve takibi
Mirasta iade davalarının açılması ve takibi
Taksim sözleşmelerinin hukuka uygun hazırlanması
Tenkis davası açılması ve süreçlerin takip edilmesi
Vasiyetnamenin tenfizi ve vasiyet iptali davalarının açılması ve takibi

Temel olarak, on bir adet başlık halinde verdiğimiz hizmetlerin tamamını, açtığınız davanın pozisyonuna göre, avukatınızdan alıyor olmanız gerekmektedir.

Eğer sizlerin de miras hukuku konusunda, açmayı düşündüğünüz davalarınız var ise, Ankara içerisinde mesleğini başarılı bir şekilde icra eden Av. Mihraç Çoban ile görüşmenizi, detaylı bilgiler almanızı, dava açmayı düşündüğünüz takdirde, avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanmanızı öneriyoruz.