Danışmanlık

09.00-20.00 Arasında

WhatsApp

0545 386 23 21

Ceza Avukatı

Mihraç Çoban

Ceza Hukuku

Suç ve ceza kavramlarını inceleyen hukuk dalı, Ceza Hukuku olarak adlandırılmıştır. Kendi içerisinde özel ve genel ceza hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel ceza hukuku içerisinde suçun maddi ve manevi unsurları ile tanımı, ceza hukukunun temel ilkeleri, cezanın tanımı, suçu ortadan kaldıran sebepler, cezayı ortadan kaldıran sebepler ile azaltan sebepler gibi genelgeler ilke ve maddeler yer almaktadır. Özel ceza hukuku kapamında ise ülkelerin kendi kanunlarına göre suç sayılan fillerin neler olduğu, bunların tanımı ve sınırlılıkları ile bu suçların birbirinden ayrılan yönleri ve bu suçlar için öngörülen cezalar bulunmaktadır.  

Ceza Hukukunda Temel İlkeler  

Ceza Hukukunun suçta ve cezada kanunilik ilkesi ile suçta ve cezada kusur ilkesi şeklinde iki temel ilkesi bulunmaktadır. 

  1. Suç ve Cezada Kanunilik İlkesi  

Bu ilkeye göre suç ve ceza kanunla belirlenmektedir. Buna göre kanunun açıkça suç olarak nitelendirmediği bir eylem yüzünden kimseye ceza verilemez veya güvenlik tedbiri uygulanamaz. Suçun tanımı açık ve anlaşılır bir biçimde kanunda düzenlenmelidir. Belirsiz ifadelerle suç tanımı yapılamaz.  

Kanunilik ilkesine göre işlenen suçun geçmişe yürütülmesi mümkün değildir. Buna göre önceden suç sayılmayan bir eylem yüzünden bir kişi, bugün o eylem suç sayıldığı için cezalandırılamaz. Kanunilik ilkesi kapsamında bir diğer koşul ise kıyas yasağıdır. Buna göre bir kişi yaptığı eylem bir suçun konusuna çok beziyorsa suçun karşılığı olan cezayı alamaz. Yani, kanunların suç ve ceza uygulamalarında kıyas yasağı bulunmaktadır.  

  1. Suçta ve Cezada Kusur İlkesi  

Ceza Hukuku’nda kusur kavramı, bir kişinin bilerek ve isteyerek suç teşkil eden eylemde bulunması anlamına gelmektedir. Yine bu ilkeye göre failin ceza alabilmesi de işlemiş olduğu suça göre verilmektedir. Kısacası, Ceza kanununa göre cezanın sorumluluğu kişisel olup, hiç kimse başkasının işlediği suçtan sorumlu tutulamaz, cezalandırılamaz.  

Suç Kavramı ve Ceza Hukukunda Suçun Unsurları  

Suç kavram olarak bir toplumun toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel yapısıyla yakından ilişkilidir. Suç, yanlış ve zarar verici davranışlar şeklinde ortaya çıktığı için yasaklanmakta ve kanun tarafından da cezalandırılmaktadır. Hukuki açıdan bir eylemin veya davranışın suç sayılabilmesi için bir takım unsurlara sahip olması gerekmektedir. Buna göre bu unsurlar, kanuni unsur, maddi unsur, manevi unsur ve hukuka aykırılık unsurudur.  

Suçun kanuni unsuruna göre işlenen bir eylemin ceza kanunundaki suç tanımına birebir uyması demektir. Suçun maddi unsur kavramına göre suçun ortaya çıkması için kişinin bir eylemde bulunması gerekmektedir. Bu eylemi kişi kendi isteğiyle varolanı değiştiren bir şey ortaya çıkarması gerekir. Refleks ya da hastalık yüzünden bilinç kaybedildiğine ortaya çıkan eylemler maddi unsur taşımaz. Yapılan eylem, hukuk düzeniyle uyuşmazlık içerisindeyse hukuka aykırılık unsuru ortaya çıkar. Manevi unsura göre diğer tüm suç unsurları olsa bile kusursuz suç ve ceza olmaz ilkesine atıfta bulunularak kişinin eylemde kastı yoksa ceza almayabilir. Ancak taksir sonucu işlenmiş cezalar bu unsurun dışında yer almaktadır.  

Ceza Hukuku Alanında Avukat Desteği AlmanıÖnemi  

Ceza davalarında soruşturma ve kovuşturmalar dikkatle takip edilmesi gereken bazen uzun sürebilen süreçlerdir. Ceza hukuku alanına giren davalar kasten yaralama, tehdit, şantaj, mala zarar verme, basit ve nitelikli hırsızlık, cinsel taciz, saldırı, dolandırıcılık, vergi suçları gibi çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Ciddi davalar olması sebebiyle titizlikle takip edilmelerinin yanında suçun ortaya çıkarılmasında delillerin toplanması ve ilgili makamlara sunulması için büyük özveri gerektirmektedir. Ayrıca suçlunun cezalandırılması için de suç ve ceza kanununun ilgili bütün yükümlülüklerini taşıyıp taşımadığını kontrol etmesi ve ortaya çıkartması gerekmektedir. Meşru müdafaa, suçun manevi unsuru, maddi unsuru gibi koşulları taşıyıp taşımadığına bakmaktadır. Ceza davalarında ilk duruşmanın ardından sanığın cezalandırılmasıyla birlikte gerekirse itiraz ve temyizlerin yapılması oldukça önemli bir konudur. Belirlenen süreler içerisinde itirazlar ve temyiz yapılmazsa sanığın cezası kesinleşir. Tüm bu davaların yürütülmesi ise avukatlar sayesinde mümkün olmaktadır. Müvekkil olarak en iyi şekilde savunulmak istiyorsanız profesyonel bir avukat hizmeti almanız oldukça önemlidir. Ankara’da Ceza Hukuku alanında ihtisas yapmış, alanında oldukça yetkin ceza avukatı Samet Celt ile görüşebilirsiniz. Sadece ceza davalarında avukatlık hizmeti değil, her türlü sorularınız için destek ve danışmanlık hizmeti de alabilirsiniz. 

Ceza Avukatı

Samet Celt Ankara ilinde ceza avukatlık hizmeti veren, müvekkillerine danışmanlık ve hukuki yardım sağlayan avukattır.

ShentaWp Ayar

Sitemizde çerezler kullanıyoruz. Bu çerezler, deneyiminizi geliştirmek ve web sitemizin performansını analiz etmek için kullanılır. Web sitemizi kullandığınız taktir’de, çerez politikamızı onaylamış sayılacaksınız.