CEZA HUKUKU

Kanunlar çerçevesinde kabahat ya da suç teşkil eden fillerin, hükümler esasında kişi veya da kişilere gerekli cezai işlemlerin uygulanmasında başvurulan hukuk dalına  ceza hukuku denir. Ceza hukuku iki başlığa ayrılarak incelenmektedir. 

-Genel Ceza Hukuku 

-Özel Ceza Hukuku 

Ceza hukukun kanunlar içerisinde iki temel işlevi vardır. Genel önleme ve özel önleme ceza hukukunun önemli unsurlarından biridir. Genel önlemede; suçu işleyen birisi toplum karşısında cezalandırıldığında bu suçun cezasında etkilenen toplum kişileri suç işlemekten çekinir. Bunun en bariz örneği idam cezasıdır. Özel önlemin uygulanması ise kendi içinde üçe ayrılır.  

1.Suçu işleyen kişi cezasını çekmek üzere cezaevine götürülür ve suç işlemekten alıkonulur. 

2.Suçlu cezaevinde ıslah edilir ve kişi suç işlemekten çekinir. 

3.Suçu işleyene ceza hakkında bireysel olarak cezanın şiddetinden bahsedilerek suçtan alıkonulur. 

-Ceza Hukuku Genel Hükümler: Bütün suç tipleri için genel olarak uygulanabilecek hükümlerdir. 

-Ceza Hukuku Özel Hükümler: Her suç tipini özel olarak özel cezaları uygulayan hükümlerdir.  

Ceza hukuku, hem kamu alanında hem de cezalandırma alanını kapsayan bir hukuk dalıdır. 

Ceza Hukukunun Temel İlkeleri 

 • Kanunilik İlkesi 
 • Kusursuz Ceza Olmaz İlkesi 
 • Cezaların Şahsiliği İlkesi 
 • Ümanizm İlkesi 
 • Cezalandırmada Adalet ve Eşitlik İlkesi 

Ceza hukuku alanında davalarda genel olarak kişilerin tercihi yaş olarak ilerlemiş avukatlar olmaktadır. Tecrübe yaşanmışlığına yorulan bu yaşın doğruluk payı olsa da güncel bilgilerin ve genç bir beynin heyecanı istenilen sonucu elde etmede yine yararlı olacaktır. Ceza hukuku alanında girmiş olduğu davalarda başarılı sonuçlar elde eden Av.Mihraç Çoban diğer bütün hukuki davalarda da danışıp destek alabileceğiniz bir avukattır. Verdiği diğer dava hizmetleri ise şunlardır: 

-Fikri Mülkiyet Avukatlığı 

-Uyuşturucu Avukatı 

-Gayrimenkul Avukatı 

Ağır Ceza Mahkemesi ve Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ceza davaları aşağıda belirtilen suçlara bakar. 

-Yağma Suçu 

-Kasten Adam Öldürme Suçu 

-Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu 

-Taksirle Adam Öldürme Suçu 

-İrtikap Suçu 

-Zimmet Suçu 

-Rüşvet Suçu 

-Resmi Belgede Sahtecilik 

-Nitelikli Dolandırıcılık Suçu 

-Hileli İflas Suçu  

Ceza Davası Nasıl Açılır? 

Bir kişi gördüğü ve birebir yaşadığı bir suça karşı, karşı tarafın gerekli mercilerde cezasını alıp toplumun vicdanını rahatlatmak için Cumhuriyet savcısına suç duyurusunda bulunur. Cumhuriyet savcısı gerçek bir olay olduğu kanısına vardığında  kamu adına kamu davası açar ve gerekli mahkemelere cezanın içeriği ile ilgili suç duyurusunda bulunur. 

Bir Ceza Avukatına Ne Zaman İhtiyaç Duyulur? 

Hakkınızda bir soruşturma açıldığında direkt şüpheli konumuna düşer ve sorgulama sırasında işlemediğiniz suçun savunmasını yapmada yetersiz kalma ihtimalinize karşı iyi bir avukatla işbirliği içinde olmanız sizi bu soruşturma sürecinden kurtaracaktır. Sorgulama sırasında avukatınız olmadan konuşmayabilirsiniz. 

Kişi İle Ceza Avukatı Arasında Gizlilik Var Mıdır? 

Soruşturmaya alındığınız andan itibaren ceza avukatınız size itham edilen suç ya da şüphe dosyasına engelsiz ulaşabilme imkanına sahiptir. Kişiyle avukatı arasında herhangi bir şeyin saklanması durumunda davanın seyrinde büyük değişiklikler yaşanabilir. 

Soruşturma Sırasında Ceza Avukatı İle İletişimin Bir Sınırı Var Mıdır? 

Kişi gözaltına alındıktan sonra görevli polis ya da jandarmalar ifadeyi almadan önce şüpheli avukatı ile özel bir odada tek başlarına görüşebilirler. Konuşmaları kimse dinleyemez ve duyamaz. İfade sırasında kişinin ceza avukatı ifadenin alındığı odada bulunabilir ama şüpheliye sorulan sorulara cevap veremez. Yalnızca konuşmalar sırasında hukuki anlamda müvekkiline destekte bulunabilir. 

Soruşturma Sonrası Kişi Suçlu Bulunursa Ceza Avukatı Ne Yapar? 

İfade sonrası kişi delillerin aleyhine işlemesi sonucunda tutuklu yargılanıp adliyeye sevki yapılacağı sırada yine avukatı ile kısa görüşmelerde bulunabilir. Savcı şüpheli olmaktan çıkıp suçlu haline gelen kişinin ifadesini tekrar alırken avukatı yanında bulunabilir. Savcının kararı tutuklama ile sonuçlandığında ceza avukatı tutuklamanın üzerinden bir hafta geçtikten sonra tutuklamaya itirazda bulunabilir. 

Ceza Davalarında Ceza Avukatı Tutulmalı Mı? 

Türkiye’deki hukuk sisteminde davalarda avukat bulundurma zorunluluğu yasalarla kalıcı hale getirilmiştir. Yaşı küçük olan, kendini ifade edemeyecek durumda olanlar, maddi durumu yetersiz vs. gibi durumlarda mahkemeler Barolardan avukat tayin etmektedir. Ceza davalarında bu sebepler dışında kalan kişinin bir avukatı olması hem mahkemece istenen bir etmendir hem de suçlunun basit bir olaydan yargılanmadığı ve bu süreçte bilgin birinin olması kararlarda etkili olabilir. 

Ceza Davalarının Görüldüğü Mahkemeler Nelerdir? 

Ağır Ceza Mahkemesi ve Asliye Ceza Mahkemeleri, ceza davalarının görüldüğü yerlerdir. Ağır Ceza Mahkemeleri’nde suçun karşılığı 10 yıldan fazla ise davalara bakar, Asliye Ceza Mahkemeleri ise kanunun özellikle belirtmediği suçlara bakar. Şu suçlara bakar: 

 • Hakaret suçu 
 • Tehdit suçu 
 • Kasten yaralama 
 • Mala bile isteye zarar verme 
 • Şantaj suçu 
 • Basit dolandırıcılık 

Ceza davaları delillerin bir araya toplanması ve mahkeme sürecine aktarılması detaylı ve dikkat gerektiren bir süreçtir. Dosya tamamlanıp mahkemeye sunulacağı sırada bir başka delilin ortaya çıkması ile dosyanın işleyişi yeniden başlayabilir. Bu süreçte delillerin açıklığı sonrasında hemen sonuç verip mahkemeye ulaştırılabilme imkanı olsa da bazı ceza davalarında delil yetersizliği ve delilerin ortadan kaldırılması mahkeme sürecini uzatabilmektedir. Tutuklama sürecinde ya da üstünde bulunan şüpheli kavramından kurtulmak isteyen kişiler ya da işlediği suçtan pişman olan  suçlu kişi bu süreci en iyi şekilde atlatmak için ceza hukuku alanında iyi bir avukatla iletişim halinde olması kişiye oldukça fayda sağlayacaktır. Cezai işlemler sonrası suçlu bulunan kişinin avukatı ile arasında herhangi bir gizliliğin olmaması için alanında en iyi ve uzman bir avukat alınan ceza yılında indirimlere gidilmesinde rol oynar. Ceza hukuku yasasında suç kişisel bir cezayla sonuçlandırılır ve suç her zaman için kişiseldir. Ceza hukukunun en prestijli dalı olarak ağır ceza avukatı olarak avukatımız görev yapmaktadır.