VERGİ HUKUKU

Vergi avukatı olarak müvekkillerimizin vergi ile alakalı süreçlerini profesyonellik ile yönetiyor ve her daim kanundaki yenilikleri takip ederek en doğru sonuçların elde edilmesi için özveri ile çalışıyoruz. Devlet başta olmak üzere tüm kamu tüzel kişilerinin görevlerini eksiksiz bir şekilde ifa etmek, tüm resmi işlemleri nizami bir şekilde devam ettirmek adına kurum ya da kişiler aracılığıyla edindikleri vergilerin ne şekilde alınacağını, vergi yükümlülüklerini, vergilerin niteliklerini ve tüm bunların mali ilişkilerini konu edinen hukuk dalıdır.  

Vergi hukuk avukatı olarak pek çok konuda müvekkillerimize danışmanlık yapıyor, gerektiği takdirde hukuki süreçleri onlar adına devam ettiriyor ve yakından takip ediyoruz. Ankara vergi avukatı olarak hizmet eden Mihraç Çoban ihtilafların çözülmesi, Vergi hukuku mevzuatında yer alan cezalarda indirim, uzlaşma ya da pişmanlık gibi idari çözüm yolları konusunda deneyimlidir. Aynı zamanda uyuşmazlık konularının incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde yargı yoluna başvurmak adına her daim bizden yardım ve destek talep edebilirsiniz.  

VERGİ HUKUKU NEDİR?  

Vergi hukuku, devlete borçlu olduğunuz verginin nasıl hesaplandığını düzenleyen yasal kurallar ve prosedürlerdir. Kanunlar, sadece birkaçını saymak gerekirse, gelir, kurumlar, tüketim, lüks, emlak ve emlak vergilerini kapsar. Yasa koyucu, vergi yasalarının çoğunluğunu oluşturmaktan ve bunları sık sık güncellemekten ya da değiştirmekten sorumludur. Vergi beyannamenizi hazırlarken güncel kanunları en iyi şekilde bilmek bu nedenle büyük önem taşır. Biz de müvekkillerimizin yüksek menfaatini sağlamak adına vergi hukuku ile alakalı gelişmeleri yakından takip ediyor, tüm hukuki süreçleri bu doğrultuda profesyonel bir şekilde yönetiyoruz.  

VERGİ DAVA ÇEŞİTLERİ NELERDİR? 

Vergi dava çeşitleri kendi içerisinde ayrışır. Başlıca Vergi hukuku avukatı olarak danışmanlığını yaptığımız konular aşağıda sıralandığı gibidir:  

 • Ceza ihbarnameleri ve vergi benzeri her tipten ihbarnamenin iptal edilmesini konu alan davalar, 
 • Müvekkillere gelen ödeme emrinin iptal edilmesini konu alan davalar, 
 • E-haciz de dahil olmak üzere haciz ve ihtiyaci haczin satış işlemleri için açılan iptal davaları, 
 • Belge ve / veya defterlerin incelenmek üzere ibraz edilmemesi sebebi ile açılan KDV ( Katma Değer Vergisi ) tarhiyatlarını da kapsayan iptal davaları,  
 • Vergi ve cezaların iptali için açılan davalar ( ihtirazı kayıt ile verilen beyannameler ile alakalı ) 
 • Yapılan tarhiyatlar ve taşınmaz ya da araçlar ile alakalı satım ve alım faaliyetleri sebebi ile vergi idareleri tarafından verilen mükellefiyetler ile kesilen cezalar ile alakalı iptal davaları, 
 • Zımni ret işlemleri nedeni ile ya da şikayet & ret başvurusu sebebi ile tesis edilen ret işlemlerine karşı açılmış olan iptal davaları,  
 • Özel esaslardan genel esaslara geçmek için yapılan taleplerin reddi nedeni ile açılan iptal davaları, 
 • Koda alma ( özel esaslara alma ) karşı açılan iptal davaları, 
 • Şahıs şirketleri & sermaye şirketlerinin ortakları ya da kanuni temsilcileri üzerine hazırlanan ödeme emirleri ile onlarla alakalı açılan satış ve haciz işlemlerini baz alan iptal davaları, 
 • Sahte (ya da muhteviyatı) belgeler ile yanıltıcı belge hazırlama ve bu belgeleri kullanma iddiası ile yapılan başta KDV (katma değer vergisi) olmak üzere gelir vergisi, geçici vergi ve kurumlar ile alakalı açılan iptal davaları. 

Tüm bunlar başta olmak üzere vergi hukuku ile alakalı her türlü danışmanlık ihtiyacınız için bizi her daim arayabilir, profesyonel yardım alarak kısa sürede arzu edilen sonuçlara ulaşabilirsiniz.  

ANKARA PROFESYONEL VERGİ AVUKATI 

Kapsamı gereğince vergi hukuku, tahsil işlemlerinin, vergilendirme işlemlerinde yer alan tahakkuk, tebliğ ve tarhın şart ve şekillerine dair belirlemeleri yapmakla aynı zamanda da idare organlarının şart & şekillerinin harici sebebi ile meydana gelen uyuşmazlıkları ve bu uyuşmazlıklardaki çözüm yollarını kapsar. Tüm bunların hepsi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu tarafından ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.  

Vergi hukuku konusunda çalışan ekibimiz kendi alanlarında yetkinliğe sahiptir. Sahip olduğumuz beceriler ve referanslar, vergi ile ilgili tüm konularda müvekkillerimizin çıkarlarını korumak için uygulamamızı benzersiz bir şekilde mümkün kılar. Avukatlarımız ayrıca vergi kanunundaki değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olurlar ve mesleki toplantı ve seminerlerde vergi kanunu gelişmeleri konusunda sık sık kaynakları tarar. Vergi hukuku konusunda hizmet veren ekibimiz, müvekkillere sürekli değişen vergi hukuku ortamında menfaatleri doğrultusunda en iyi sonuçlara sahip olmaları için ihtiyaç duydukları pratik ve ilgili tavsiyeleri sağlar. Ankara’da müvekkillerimizin ele aldığımız her vergi meselesinde bireyselleştirilmiş bir yaklaşım benimsiyoruz. Avukatlarımız, ilgili sorunları ve bu sorunların müvekkilimizin özel durumuna nasıl uygulanacağını belirler. Karmaşık vergi konularını anlaşılması kolay bilgilere ayırmak için zaman ayırır ve müşterilere belirli vergi stratejilerini izlemenin riskleri ve getirileri hakkında net bir resim sunuyoruz. Bunu yaparken, amaçlarını en iyi şekilde gerçekleştiren verimli ve uygun maliyetli bir eylem planı geliştirmek için müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz.