Danışmanlık

09.00-20.00 Arasında

WhatsApp

0545 386 23 21

Ceza Avukatı

Mihraç Çoban

Ankara Miras Avukatı

Miras bırakandan kalan her türlü maddi ve manevi değeri olan mal ve paranın adil bir şekilde paylaştırılması ve mirasçılara intikali için Miras Hukuku alanı önem arz etmektedir. Bu nedenle bu alanda çalışan Ankara Miras Avukatı Samet Celt pay sahibi mirasçıların olası bir menfaat kaybını önlemek için profesyonel olarak süreç takibi yapar.

Mirasta mal paylaşımı, sözleşmenin düzenlenmesi gibi konuları kapsayan Özel Hukuk’un bu alanı büromuzun hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti verdiği faaliyet alanıdır. Terekenin paylaşımı, vasiyetnameye aykırılık ve özellikle miras bırakanın ölmeden önce muvazaalı olarak yaptığı işlemlerin adli ve idari yargı mercii önünde takibi titizlikle yapılmalıdır.

Kişinin ölümü ya da gaipliği durumunda yasal mirasçıların pay dağıtımlarını miras hukukuna egemen olan ilkeler gözetilerek yapmak gerekir. Bu kapsamda denkleştirme ve tenkis davalarının takibi, delil sunulması ve davanın kazanılması için gerekli tüm iş ve işlemler Ankara Miras Avukatı Samet Celt tarafından yapılır.

Uygulamada miras hukuku alanında sıklıkla karşılaşılan davalara örnek;

Miras sebebiyle istihkak davası,

Muris muvazaası (danışıklı satış) sebebiyle tapu iptali ve tescili davaları,

Veraset iptali davası,

Miras sözleşmesinin iptali davası

Miras hukuku davalarında genel görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Miras davaları ne kadar sürer sorusuna, dava konusu malın, paranın ya da başka nevilerin türüne ve maddi değerine göre değişkenlik göstermektedir cevabı verilebilir. Davanın öne alınması ya da hızlı bitirilmesi ile ilgili yetki mahkemededir.

Ceza Avukatı

Samet Celt Ankara ilinde ceza avukatlık hizmeti veren, müvekkillerine danışmanlık ve hukuki yardım sağlayan avukattır.

ShentaWp Ayar

Sitemizde çerezler kullanıyoruz. Bu çerezler, deneyiminizi geliştirmek ve web sitemizin performansını analiz etmek için kullanılır. Web sitemizi kullandığınız taktir’de, çerez politikamızı onaylamış sayılacaksınız.