Danışmanlık

09.00-20.00 Arasında

WhatsApp

0545 386 23 21

Ceza Avukatı

Mihraç Çoban

KVKK HUKUKU

KVKK Hukuku, kişisel verilerin korunması kanunu anlamına gelen bir hukuk türüdür. KVKK Hukuku’nun temel amacı bireylerin en başta, en önemli olarak özel hayatının gizliliğini ve temel hak ve özgürlüklerini korumaktır.

Kvkk Avukatı

Günümüzde gelişen sosyal medya uygulamaları ile beraber birçok hukuki problemler, özel hayata saldırı, özgürlüğü kısıtlayıcı tehdit unsurları da bununla birlikte gelişmiştir. KVKK Hukuku’da tam olarak bunları engellemek ve bireysel hakları korumayı amaçlamıştır. 2010 yılında bir Anayasa değişikliği yapılmıştır. Yapılan bu Anayasa değişikliği ile Anayasanın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. maddesine “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak Kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir” şeklinde bir fıkra eklenmiş ve bu şekilde bireylerin kişisel verileri ve özel hayatları açık bir şekilde anayasa güvencesi altına alınmıştır. 18 Ocak 2016 tarihinde TBMM Başkanlığına sevk edilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaşmış ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 KVKK Hukuku ile ilgili hukuki bir problem yaşıyorsanız ve danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyuyorsanız sitemiz sayesinde sizlere, bu işte oldukça profesyonel olan Ankara Ağır Ceza Avukatı Mihraç Çoban ile detaylı bir şekilde görüşebilme imkanı sunuyoruz.  

Kişisel Veri Nedir, Kişisel Veri Sorumluları Kimlerdir, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Nedir ? 

 Kişisel veri gerçek bir kişiye ait her türlü bilgi anlamına gelmektedir. İsim, soyisim, adres, tc kimlik numarası, sağlık bilgileri, mezhep bilgileri, iş bilgileri, cinsel tercihler dahi kişisel verilerimiz arasında yer alan önemli bilgilerdir. Kanunumuzda bile özel verilerimiz korunarak hassas veriler kısmına tabi tutulmaktadır. Veri işleme ise verilerin değiştirilmesi, kaydedilmesi, düzenlenmesi, üçüncü kişilere açıklanması veya aktarılması, sınıflandırılması, erişime açık tutulması vs. bunun gibi durumlardan ibarettir. Veri üzerinde yapılan her türlü işlemdir. Kişilerin verilerini paylaştığı özel ve kamu kuruluşları da bu konu ile muhattaptır. Verbis yani veri sorumlularıdır. Veri paylaşımı yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları veri sorumlularıdır. Verilerin, veri sahibinden usulünce rıza ile alınması gerekmektedir. Kanunun getirdiği en büyük yeniliklerden biri de özel ve kamu kuruluşları gerçek kişilerin yani veri sahiplerinin istekleri doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu da bu konu ile ilgili faaliyet göstermektedir. Eğer veri paylaşımı ile ilgili usulsüz bir durum olursa ve bir problem yaşanırsa veri sorumluları 5.000 ile 1 milyon TL arasında değişen idari para cezasına çarptırılmaktadır. Veri sahipleri maddi ve manevi şekilde dava açabilma hakkına sahiptir. Bu kanun bizlere verilerimiz üzerinde bizlere kontrol hakkı sağlamaktadır. Meşru olmayan amaçlar için kullanılmasını kanunen engellemektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu bizzat Adalet Bakanlığı’na bağlı bir kurumdur. Şirketleri denetleme yetkisine ve bu denetlediği bu şirketlere gerektiği takdirde idari para cezası kesebilme yetkisine sahiptir. Bilinen verilere göre kesin bir sayı verilmemesi ile beraber 30-40 civarında şirkete toplamda 1 milyon 500 bin TL’ye varan idari para cezası kesilmiştir. Ceza alan şirketler arasında bir eczanenin de var olduğu bilinmektedir. Kişisel Verilerimizi her neresi olursa olsun, hangi şirkete gidersek gidelim çok dikkatli bir şekilde korumamız gerekmektedir. Hiçbir yere güvenmeden, en küçük, en basit gördüğümüz kişisel verilerimiz dahi korumalıyız ve böyle bir hakka da hukuken sahip bireyleriz. Kişisel verilerin hukuka ayrı kaydedilmesi, paylaşılması ya da süresi geçtiği halde silinmemesi hukuki bir suçtur. Bu suçun cezası yalnızca para cezası ile sınırlı kalmayıp çeşitli hapis cezalarını da içermektedir.  

Kimler Bu Sicile Kayıt Olmak Zorundadır, İstisani Durumlar Mevcut Mudur ? 

Eğer bir şirket sahibiysek ve yıllık çalışan sayımız 50’den fazla ise ya da şirketimizin bir önceki yıla ait mali bilanço genel toplamımız 25 milyon TL’yi aşıyor ise bu sicile kayıt olmak zorundayız demektir. İki şarttan birine sahip isek mutlaka bu sicile kayıt olmamız gerekmektedir. Fakat her iki durum da bizi kapsamıyor ise böyle bir sicile kayıt zorunluluğuna tabi tutulmamaktayız demektir. Yani böyle bir istisnai durum mevcuttur. Bizden bu kanun kapsamından istenen bilgiler: 

  • Hangi tür verileri işlediğimiz  
  • Verileri işleme amaçlarımız 
  • Verilen sahipleri 
  • Aldığımız verileri ne derece muhafaza ettiğimiz  
  • Aldığımız verileri nerelere aktardığımız 
  • Aldığımız bu verileri korumak için hangi güvenlik tedbirlerini uyguladığımız gibi bazı bilgilerden ibarettir. 

Şirketimiz için kişisel veri sahiplerinden aldığımız bilgiler mutlaka kategorize edilmelidir. Aldığımız verilerden hangi kişisel verilerin hangi kategoriye ait olduğunu saptamamız gerekmektedir.  

Hangi Durumlarda Avukat Desteği Almalıyız ? 

KVKK Hukuku ile ilgili yeterli bilgiye sahip değilsek, KVKK Hukuku kapsamında yer alan kişisel veri sorumlusu ve şirkete sahip isek, Kişisel verilerimizin korunması ile ilgili problemler yaşamışsak, bu ve bunun gibi birçok durumda kesinlikle avukat desteğine başvurmamız gerekmektedir. Eğer bu konu ile ilgili bir avukat desteğine ihtiyaç duyuyorsak Ankara Kvkk Avukatı Mihraç Çoban ile sitemiz aracılığı ile hiç vakit kaybetmeden iletişime geçmeliyiz.  

Ceza Avukatı

Samet Celt Ankara ilinde ceza avukatlık hizmeti veren, müvekkillerine danışmanlık ve hukuki yardım sağlayan avukattır.

ShentaWp Ayar

Sitemizde çerezler kullanıyoruz. Bu çerezler, deneyiminizi geliştirmek ve web sitemizin performansını analiz etmek için kullanılır. Web sitemizi kullandığınız taktir’de, çerez politikamızı onaylamış sayılacaksınız.