Danışmanlık

09.00-20.00 Arasında

WhatsApp

0545 386 23 21

Ceza Avukatı

Mihraç Çoban

İcra Avukatı

Bugün sizlere hukukun en önemli dallarından olan icra konusunu bir icra avukatı gözüyle anlatacağız.

İcra ve İflas Hukuku, ülkemizde icraya konu olan alacakların İcra Daireleri ve İcra Mahkemeleri aracılığı ile yürütüldüğü hukuk dalıdır. Alacaklılar, borcun normal yollardan tahsil edilememesi durumunda ellerindeki belgelerle İcra Dairelerine başvurarak alacağın borçludan tahsilini bir ödeme emri ile isterler.

İCRA HUKUKU

İcra hukuku, borçlu olan gerçek veya tüzel kişilerin borcunu ödememesi durumunda alacaklının devlet yaptırımıyla borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına el konularak borcun karşılanmasını konu edinen bir hukuk dalıdır. Buna göre kişi, banka, şirket ve işletmelerin çek, senet, kredi, poliçe gibi yollarla alacaklarını kanun yoluyla tahsil etmelerini ifade etmektedir. Bunun yanısıra taşınmaz malların tahliyesi ve teslimi ile çocuk teslimi gibi konularda bu hukuk dalına girmektedir. İcra hukuku, İcra ve İflas Kanunu’na göre düzenlenmiş bir alt dal olarak ifade edilebilir. Bu kanun kapsamında icra çeşitleri külli icra(iflas) ve cüz’i icra (icra takibi) şeklinde ikiye ayrılmaktadır. İcra takibi de kendi içerisinde ilamlı icra, ilamsız icra ve rehin paraya çevrilmesi yoluyla takip şeklinde üçe ayrılmaktadır.

İcra takip işlemleri icra organları tarafından borçluya yönelik yapılan, cebri icranın ilerlemesini sağlayan işlemlerdir. İcra organlarının yaptığı işlemlerin icra takibi olarak adlandırılabilmesi için doğrudan borçlu kişiye karşı yapılıyor olması şartı söz konusudur.

İcra takipleri İlamlı ve ilamsız olmak üzere ikiye ayrılır. İlamsız takipler, bir mahkeme kararına dayanmayan, ticari hayat içerisinde kullanılan senet, çek veya bono gibi evrak ile açılan takiplerdir. İlamlı takip ise yargılama sonucu mahkemenin verdiği bir karar ile doğan alacağı, icra daireleri aracılığı ile borçludan talep etme yöntemidir.

ANKARA İCRA AVUKATI


Ankara İcra Avukatı Samet Celt hem ilamlı hem de ilamsız takipleri alacaklılar ve borçlular adına takip eder. Sadece Ankara’da bulunan alacaklar için değil Türkiye’nin tüm illerinde bulunan alacaklar da Av. Samet Celt tarafından takip edilebilmektedir. Mümkün olan en kısa süre içerisinde sonuca ulaştırmak için gerekli tüm işlemler tarafımızca titizlikle takip edilmektedir.

İcra ve İflas Hukuku özel deneyim gerektiren, usul kurallarının çok olduğu bir alan olduğundan bu işlemlerin profesyonel Ankara icra avukatı Samet Celt tarafından yürütülmesi alacaklı ya da borçlu için yararlı olacaktır. Hak kayıplarının önüne geçmek adına Ankara’da bulunan icra avukatlarına başvurmanız tavsiye edilir.

Bir alacağın tahsili için açılan icra takiplerinde çeşitli işlemler yapılarak borç tahsil edilmeye çalışılmaktadır. Örneğin, bir yerde çalışan borçludan alacağı tahsil etmek için, çalıştığı yere maaş haczi gönderilebilir. Buna ek olarak, üzerine kayıtlı taşınmaz varsa sorgulanıp, haciz koyulabilir. Yine borçlu üzerine kayıtlı araç varsa bu aracın haczi yapılabilmektedir.

İlamlı İcra

Mahkeme kararı doğrultusunda başlatılan bir icra takip türüdür. Genellikle icra konusu para değil, noter senedi, istinaf ve temyiz kefaletnameleri gibi hükümler ilamlı icranın konusudur. İcra İflas Kanunu’nun 38.maddesinde belirtilen ilamlı icra belgelerinin bu hükümlerinden bulunması söz konusu icra takibinin başlatılması için yeterlidir.

İlamsız İcra

Alacaklının doğrudan icra mahkemesine başvurarak yaptığı icra takip işlemi, ilamsız icra olarak ifade edilmektedir. İlamsız icranın konusu genellikle para ve teminat alacağıdır. Bu icra takibine başvurabilmek için alacaklının elinde mahkeme kararının olması gerekmez. İlamsız icra üç şekilde gerçekleştirilmektedir;

  1. Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi

Genel haciz yoluyla icra takibini alacaklılar borçlarının konusu olan para veya teminat alacakları için yapabilirler. Alacakların icra için gerekli mahkeme kararının olmasına gerek yoktur. Para borcunu kanıtlayan resmi kurumlarca onaylanmış bir belge, adi senet veya borcu kanıtlayan bir noter senedi başvuru için yeterlidir. Genel haciz yoluyla yapılan başvurularda ödeme emri borç tebliğinden itibaren 7 gündür. Buna karşılık borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz hakkını kullanabilir. Ancak itiraz 3 koşula bağlıdır; yetkiye itiraz, imzaya itiraz ve borca itiraz şeklindedir. Bu üç sebeplerden biri veya birkaçına yönelik ilgili icra müdürlüğüne giderek itirazda bulunabilir.

  • Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz

Kambiyo senedi olarak geçen bono, çek ve poliçelere bağlı alacakların tahsili, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla çözülmektedir. Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu için borçlunun ödeme süresi genel haciz yoluyla ödeme süresinden farklıdır. Borçlu kendisine tebliğ edilen gün itibariyle 10 gün içerisinde ödemeyi gerçekleştirmelidir. Eğer borçlu itiraz hakkını kullanacaksa sadece borca ve imzaya itiraz edebilir. Genel haciz yoluyla icra takibinden farklı olarak kendisine ibraz edilen tarihten 5 gün içerisinde İcra Mahkemesi’ne şahsen yapması gerekmektedir.

  • Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi

Kiralanan taşınmazın tahliyesi için yazılı bir kira sözleşmesine gerek yoktur. Kiralanan taşınmazın tahliyesi süreci genel haciz yoluyla hemen hemen aynıdır. Taşınmazını tahliye ettirmek isteyen alacaklı öncelikle sulh ceza mahkemesine tahliye davası açması gerekmektedir. Ancak kanunda yer alan bazı maddeler alacaklıların tahliye davası açmadan da taşınmazın tahliyesini isteyebilmektedirler. Bu maddeler, kiranın ödenmemesi ve kira süresinin bitmesidir. Bu maddelerden herhangi birinin varlığı icra dairesine başvuru da bulunarak taşınmazın tahliye edilmesi için yeterlidir.

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip İşlemi

Borçlunun ödeyeceği miktar borç ikrarını kapsamıyorsa alacaklı rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip işlemi başlatabilmektedir. İlamlı ve ilamsız olarak iki şekilde rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra takip işlemi yapılabilmektedir.

İcra Takibinde Avukat Hizmetinin Önemi

İcra takip süreci alacaklılara maddi ve manevi açıdan birçok mağduriyet yaşatmaktadır. Bu süreçte hukuki açıdan haklarını ve sınırlılıklarını İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde bilmeyen herkes zorlu ve sıkıntılı bir duruma maruz kalacaktır. Süreci sağlıklı ve en verimli şekilde geçirebilmek için bu alanda hizmet veren bir avukatla çalışmak gereklidir. Bu konuda Ankara’da profesyonel bir avukatlık hizmeti sunan ağır ceza avukatı Av. Samet Celt ile çalışabilirsiniz. İcra takip konusunda hukuki sürecin güvenilir ellerde olmasını istiyorsanız mutlaka kendisiyle görüşmelisiniz. Daha fazla mağduriyet yaşamamak ve borç tahsilinin bir an önce gerçekleşmesini sağlamak için Av. Celt, profesyonel icra hukukunda aranılan isimlerdendir.

Ceza Avukatı

Samet Celt Ankara ilinde ceza avukatlık hizmeti veren, müvekkillerine danışmanlık ve hukuki yardım sağlayan avukattır.

ShentaWp Ayar

Sitemizde çerezler kullanıyoruz. Bu çerezler, deneyiminizi geliştirmek ve web sitemizin performansını analiz etmek için kullanılır. Web sitemizi kullandığınız taktir’de, çerez politikamızı onaylamış sayılacaksınız.