Danışmanlık

09.00-20.00 Arasında

WhatsApp

0545 386 23 21

Ceza Avukatı

Mihraç Çoban

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, bilginin paylaşımını ve internet kullanımını yasal çerçeve içerisinde düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu açıdan bakıldığında bilişim hukuku, bilgi teknolojisi hukuku ve internet hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır.

bilisim hukuku

Bilgi teknolojisi hukuku, dijital bilginin üretimi, dağıtımı ve paylaşımı ile bilgisayar programlarının üretim, dağıtım ve paylaşımı ile ilgili yasal düzenlemeyi kapsamaktadır. Bilgi güvenliği ve e-ticaret konularında da düzenlemeler gerçekleştirmektedir. internet hukuku ise internetin kullanımına yönelik hukuki çerçeveyi belirlemektedir. İnternet hukuku, hukukun diğer alanlarıyla daha fazla ilişki içerisindedir. Çünkü, internet güvenliği, erişim ve kullanımı, ifade özgürlüğü ile yargılama gibi diğer hukuk dallarında yer alan kavramları içermektedir.  

Bilişim Avukatı  

Bilişim avukatı, internet platformlarında işlenen suçlar ile bu platformlarda ortaya çıkan uyuşmazlıklara bakan avukatlık dalıdır. İnternetin yaygınlaşması ile bilgi, hizmet ve ürünlerin ticaretinin yapılması, kişiler arası etkileşim ve iletişimin artması sonucunda bu alana yönelik hukuki düzenlemeleri zorunlu kılmıştır. Bilgi Çağı’nı yaşadığımız bu günlerde bilişim avukatlarına yönelik ihtiyaç da giderek artmıştır. İnternet ve bilişim ortamı oldukça karmaşık ve gelişen teknolojiyle birlikte sürekli değiştiği için kullanıcılar kendi haklarını korumakta zorluk yaşayabilmektedir. Bilişim hukuku alanında belli başlı suç konuları olsa da diğer hukuk alanlarıyla etkileşim halindedir. Dijital ortamlarda karşılaşılan sorunlarla ilgili bilişim hukuku alanında uzman ve bilgi sahibi avukatlık hizmeti almak önemlidir. Bu alanda güvenilir ve profesyonel avukatlık hizmeti veren Av. Samet Celt ile iletişime geçebilirsiniz. Bilişim hukuku alanında yetkin olan Av. Celt, sanal ortamlarda yaşanılan uyuşmazlıklar ile ilgili danışmanlık hizmeti de vermektedir.  

Ankara Bilişim Avukatı  

Bilişim alanında işlenen suçlar genellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde işlenmektedir. Bunun nedeni ise internet altyapısının iyi olması, dijital platformların yaygın ve yoğun kullanımıdır. Bilişim suçları konusunda bilgisayar, mobil veya tablet uygulamaları, web siteleri ve hatta pos cihazları üzerinden mağduriyet yaşayan çok sayıda kullanıcı bulunmaktadır. Kullanıcılar, sanal platformlarda mağduriyet yaşadıklarında karşılarında gerçek bir kişi olmadığı için büyük bir panik ve korku yaşamaktadır. Hatta bazı insanlar, internet ortamında gerçekleşen bu mağduriyet ve olumsuzlukların bilişim suçları kapsamında olduğunun farkında bile değillerdir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında iyi bir bilişim avukatından destek almak, sürecin maddi ve manevi açıdan sağlıklı geçmesini sağlayacaktır. Ankara’da bilişim avukatı konularında böyle bir destek almak istiyorsanız Av. Samet Celt ile görüşebilirsiniz. Bilişim avukatlığı kendi alanında uzmanlaşmış bir dal değildir, ceza hukuku alanında yetkin olmayı gerektirmektedir. Bu nedenle bilişim avukatı arayışınızda bunu dikkat almanız gerekir. Ankara’da hizmet veren Av. Celt, ceza hukuku alanında ihtisas yapmış profesyonel bir avukattır. Bilişim suçları alanında da hem danışmanlık hem de avukatlık hizmeti vermektedir.  

Türkiyede Kanun Kapsamında Düzenlenen Bilişim Suçları  

Bilişim suçları kanun kapsamında 5237 sayılı TCK’nın ilgili maddesiyle düzenlenmiştir. Bu suçlar ve kapsamları şu şekildedir:  

  1. Bilişim sistemine girme suçu  

Bilişim sitemine girme suçu, en en karşılaşılan bilişim suçlarıdır. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, e-mail gibi sosyal medya platformlarında başkalarının hesabına izinsiz girme bu suçun konusunu oluşturur. Bilişim sistemine izinsiz girme suçunun ispatı, IP adres tespiti veya olaya tanık olanların dinlenmesi ile kolayca tespit edilebilmektedir.  

  1. Sistemi engelleme, bozma, erişilmez hale getirme, verileri gizleme, değiştirme veya yok etme   

Bilişim sistemine giren kişi, sistemi engelleme, verileri çalma, gizleme veya değiştirme gibi fişleri işlediğinde bu bilişim suçu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda suçu işleyen kişi daha fazla delil bıraktığı için tespit edilmesi ve yakalanması daha kolay olmaktadır.  

  1. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanımı  

Sanal alışverişin yaygınlaşması ile en sık görülen bilişim suçlarından bir diğeridir. Bilişim sistemleri üzerinden hırsızlık ve dolandırıcılık yapıldığı için bilişim suçları arasında yer almaktadır. Pos cihazı üzerinden yapılan dolandırıcılık ile internet üzerinden kredi veya banka kartı dolandırıcılıkları şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bilişim suçları içerisinde en çok zorluk çekilen suçlar bu kapsamda yer almaktadır.  

  1. Yasak elektronik cihaz veya program kullanımı  

Bu suç kapsamında yasal olmayan yazılım veya programlar geliştirerek farklı sosyal medya platformu kullanıcılarının hesaplarına erişim sağlamak amaçlanmaktadır. Bu suçun da tespiti izinsiz giriş yapılan hesapların incelenmesi ile kolayca tespit edilebilmektedir.  

Dünyada ve Türkiyede Bilişim Hukukunun Yasal Çerçevesi  

Uluslararası alanda kabul edilen rapora göre bilişim suçları altı bölümde incelenmiştir: 

  • Bilgisayar sistemlerine ve servislerine yetkisiz erişim ve dinleme 
  • Bilgisayarı sabote etme 
  • Bilgisayar üzerinden yapılan dolandırıcılık 
  • Bilgisayar üzerinden yapılan sahtecilik 
  • Kanunla korunan bir yazılımın izinsiz kullanımı 
  • Diğer suçlar; yasaya aykırı yayın yapma, pornografik yayınlar, hakaret ve küfür 

Ülkemizde internet ortamında işlenen suçlara ilişkin yasal düzenleme 23.05.2007 tarihinde 26530 sayılı Resmi Gazete’de 5651 sayılı ‘‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’’ yürürlüğe girmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde de bilim alanında işlenen suçlar ve bu suçların işlenmesinde uygulanacak cezai yaptırımlar düzenlenmiştir. Dünyada ve Türkiye’de bilişim hukukunu bu yasal çerçevede düzenlenmiştir.

Ankara Siber Suçlar Avukatı  

İnternetin günlük hayatın bir parçası haline gelmesi beraberinde hem olumlu hem de olumsuz birçok sonucu doğurmuştur. Hayatımızın kolaylaşması, her şeye kolayca erişim, anında iletişim gibi birçok olumlu özellik sayesinde insanlık tarihinin en iyi zamanlarını yaşıyoruz. Diğer yandan ise internet, anonimlik, güvensizlik, yanlış bilgi edinme, dolandırıcılık, nefret söylemi gibi birçok olumsuz duruma daha fazla maruz kalmamıza neden olmuştur. Siber suçlar olarak değerlendirilen bu olumsuzluklar internetin gelişmesi ve yaygınlaşması ile kapsamı daha da genişletilmiş ve kanunlarla da cezai yaptırımlar getirilmiştir.  

Birçok internet kullanıcısı, içinde bulunduğu sanal platformlardaki aktif kullanımına bağlı olarak siber suçlardan birine uğrayabilme potansiyeline sahiptir. Özellikle büyükşehirlerde bu oran diğer küçük yerlere göre daha yüksektir.

Türkiye’de özellikle İstanbul ve Ankara bilişim suçları avukatı ihtiyacı ne yazık ki her geçen artmaktadır. Çünkü ülkemizde yapılan 11 yıllık siber suç haritamıza göre malesef bu tür suçların teknoloji ile beraber katlandığı görünmektedir.

Ankara, İzmir, Bursa ve İstanbul gibi büyükşehirler siber suçların en yüksek görüldüğü illerdir. Bu konuda yapılabilecek en iyi şey, iyi bir siber suçlar avukatından destek almaktır. Siber suçların kapsamı, konusu ve tespitinde uygulanacak yöntemler için bilişim avukatıyla hareket etmek doğru bir adım olacaktır.

Bilişim suçlarını işleyen çoğu dolandırıcı ve hırsızlar da işledikleri suçun kanun kapsamında bir cezai yaptırımı olduğunu bilmediği için kolayca yakalanmaktadır. Ancak profesyonel bir avukatın teknik takibin yapılmasını, suça neden olan delillerin toplanmasını sağladığı için kısa sürede sonuç alınabilmektedir. Ankara’da yaşıyorsanız ve siber suçlar konusunda bir mağduriyet yaşadıysanız veya bu konuda bilgi almak istiyorsanız güvenle danışacağınız kişi Av. Samet Celt olmalıdır. Sanal platformlarda yaşadığınız mağduriyetler, maddi ve manevi kayıplar konusunda iyi bir avukatlık desteği almak için doğru yerdesiniz.  

Ceza Avukatı

Samet Celt Ankara ilinde ceza avukatlık hizmeti veren, müvekkillerine danışmanlık ve hukuki yardım sağlayan avukattır.

ShentaWp Ayar

Sitemizde çerezler kullanıyoruz. Bu çerezler, deneyiminizi geliştirmek ve web sitemizin performansını analiz etmek için kullanılır. Web sitemizi kullandığınız taktir’de, çerez politikamızı onaylamış sayılacaksınız.