Danışmanlık

09.00-20.00 Arasında

WhatsApp

0545 386 23 21

Ceza Avukatı

Mihraç Çoban

Aile Hukuku

Toplumun en değerli gördüğü kavramlardan biri olan aile, aslen o toplumun bütünlüğünü sağlayan yaşam hücrelerinden biridir ve haliyle hukuk alanı da önemlidir. Aile, bireyin yaşamını sürdürmesi sırasında bireyin hayatında hem gerçekliği hem de kavramsal boyutuyla etkilidir. Toplum için böylesine değer biçilmiş, temel taşlarından biri olarak görülen aile kavramı da bu yüzden medeni hukuk kapsamında düzenlenmiştir. Medeni hukuk dalı içerisinde, aileye ilişkin birçok düzenlemenin yanı sıra aile çevresinde gerçekleşmesi olası uyumsuzluklara dair çözüm öngörüleri yer alır. Bu düzenlemeler, bireysel hakların gözetilmesinin yanı sıra, kişiler arasındaki ilişkinin olabildiğince sorunsuz bir şekilde kurulması ve dağılmasını içerir.

Aile Hukuku Nedir?

Aile hukuku adı verilen hukuk dalı, kendi içinde aile yapısına ve kişi haklarına yönelik birçok kavram barındırmaktadır. Evlilik, boşanma, yardım ve çocuk nafakaları, vesayet, velayet, evlat edinme, soybağı, aile konut ve mal rejimine dair düzenlemeler bunlara örnek gösterilebilir. Aile hukuku ve aile mahkemeleri, ailenin kurulması ve sona ermesine kadar bütün süreç boyunca olabilecek her türlü eylem ve anlaşmazlığa çözüm ve destek olmak için olabildiğince kapsamlı tutulmuştur. Eşlerin birbiri ile ilişkileri, aile birliği içerisinde çocuğa dair olası durumlar, kadın ve çocuk hakları bu bağlamda aile hukuku içerisinde bir sisteme oturtulur. Bu sistem ve düzenlemelerin sayesinde, her türlü anlaşmazlık ve öngörülebilir eylemlere dair hükümler hazırlanmış ve belirli ilkeler çerçevesinde sunulmuştur.

Aile Hukukunda Temel İlkeler

Aile hukukunun en temel ilkeleri arasında aile birliği ve zayıfların korunması ilkeleri vardır. Aile kavramı toplum için ne kadar temelse, birlik kavramı da aile için o kadar temeldir. Birlik, aileyi oluşturur ve onun bütünlüğünü sağlar, kanunlar önünde birliğin kabul görülen temsili ise evliliktir. Evlilik, eşler arası birliğin bireysel haklara ve aile hukukuna en uygun biçimde kurulmasını ve devamlılığının sağlanmasını içerir. Bunun yanında birlikteliğin toplum tarafından tanınmasıdır. Evlilik birlikteliğinin eşlerden birinin ölümüne kadar sürmesi öngörülse de bireysel anlaşmazlıklar ve talepler çerçevesinde sonlandırılabilir. Boşanma avukatı, bu birlikteliğin olabildiğince sorunsuz bir şekilde sonlandırılmasına yöneliktir.

Aile-Hukuku

Aile hukuku bu süreçte ve birlikteliğin sonlanması genelinde zayıf olanı korumaya dair geniş çaplı hükümler barındırır. Kadın ve erkek aile hukuku önünde eşit görülür ve eşit haklara sahiptir. Mal ve konut paylaşımları, çocuk haklarının ve sağlığının korunması da bu ilke çerçevesinde öneme sahiptir. Devlet aile hukukunda direkt müdahale hakkına sahiptir. Ailenin düzenlenmesi ve korunması bu hükümlerle sağlanır ve kişiler bu kurallara uymakla yükümlüdür. Bireysel taleplerin ve kararların bu hükümlere ve ilkelere karşı bir etkisi olamaz.

Aile Hukukunun Kapsadığı Alanlar

Eşler arası birliğin kurulması ya da sonlandırılması, aile içi anlaşmazlıklar, çocuk hakkında hükümler, mal paylaşımı ve zayıf olan tarafın maddi haklarının korunması gibi konular aile hukukunun kapsama alanına dahildir. Aile hukuku çerçevesinde bahsedilen konular oldukça detaylandırılır ve öngörülebilen her duruma karşı belirli kurallar oluşturulur.  Farklı başlıklar altında bu gibi konulara dair hükümler vardır.  Bu başlıklara şunlar örnek gösterilebilir:

  • Boşanma Davaları
  • Nafaka ve Tazminat Talepleri
  • Mal Rejimleri
  • Evlilikle İlgili İptal Davaları
  • Kadına Şiddet Davaları
  • Velayet, Babalık, Soybağı Davaları

 

Aile Hukuku Avukatı

Aile hukuku, birden fazla alanı ve başlığı kapsadığı için geniş çaplıdır. Ülkemizde Medeni hukukun kapsamı içindedir. Siz de aile hukukuyla ilgili desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, medeni hukuk alanında deneyim kazanmış bir avukattan destek almayı düşünmelisiniz. Avukat desteği, olası dava süreci için oldukça önemli olup, gidişatı ve sürecin sonucunu değiştirme etkisine sahiptir.

Medeni hukuk alanında yetkin, profesyonel bir avukata danışmak, aile hukuku konulu davalar için önemli bir ilk adımdır.

Ceza Avukatı

Samet Celt Ankara ilinde ceza avukatlık hizmeti veren, müvekkillerine danışmanlık ve hukuki yardım sağlayan avukattır.

ShentaWp Ayar

Sitemizde çerezler kullanıyoruz. Bu çerezler, deneyiminizi geliştirmek ve web sitemizin performansını analiz etmek için kullanılır. Web sitemizi kullandığınız taktir’de, çerez politikamızı onaylamış sayılacaksınız.