Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk içerisinde yer alan eşya hukuku olarak karşımıza çıkan bir hukuk daldır. Toplumda hemen herkesi yakından ilgilendiren Gayrimenkul Hukuku, içerisinde ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü için tarafların haklarının korunmasını ve savunulmasını kapsamaktadır. Gayrimenkul hukuku bünyesinde olan mülkiyet hakkı, T.C. Anayasası ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan haklar arasındadır. Gayrimenkul Hukuku, kişilerin sahip olduğu arsa, ev, bina, apartman gibi taşınmazlar hakkında düzenleme ve denetlemeyi sağlamaktadır. Bu alanda yaşanan uyuşmazlıkların mahkemeye taşınması tarafların yüksek mahkeme giderleri ve ücret ödemeleri sonucu hak ihlallerine uğrayabilmektedirler. Bu davalarda minimum ücret ödemesi yapmak ve işlem güvenliği açısından gayrimenkul avukatından destek almak gereklidir. Gayrimenkul hukuku detaylı ve karmaşık bir yapıya sahip olması nedeniyle uzman bir avukat bilgisine başvurulmalıdır. Ankara’da Gayrimenkul avukatlık hizmeti için başvurabileceğiniz adres, Av. Mihraç Çoban olacaktır. Gayrimenkul hukuku alanında profesyonel bir hizmet almak ve sürecin doğru yönetilmesini sağlamak için mutlaka iletişime geçmelisiniz. Alanında en iyi hizmeti verme gayesiyle hareket eden Av. Mihraç Çoban, gayrimenkul hukuku alanında yaşadığınız tüm sorunlarla ilgili danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Gayrimenkul Avukatının Önemi

Ülkemizde inşaat sektörünün önemi düşünüldüğünde arsa, tarla ve bina konusunda yaşanabilecek uyuşmazlıkların sayısı oldukça fazladır. Bu konuda kısa sürede çözüme ulaşmak için gayrimenkul avukatı ile çalışmak gereklidir. Hizmet veren avukatın, bu alanda profesyonel olup müvekkilinin sorunlarını anlaması gereklidir. Gayrimenkul üzerinde müvekkilinin sorununa kendisine maksimum oranda fayda sağlayacak çözümü bulabilmesi ve dava sürecinde de tüm haklarını koruyabilmesi önemlidir.

Gayrimenkul hukuku alanında bilgi sahibi olmayan kişiler için destek aldıkları avukatın konuya hakim olması hem aralarındaki güven duygusunu arttırırken hem de iş takibi konusunda müvekkile büyük kolaylık sağlamaktadır. Gayrimenkul davaları genellikle Asliye Hukuk Mahkemeleri’inde görülür ve takip edilir.

Gayrimenkul Avukatlarının Temsil Ettiği Kişiler ve Baktıkları Davalar

Gayrimenkul hukuku alanında avukatlık hizmeti gerçek ya da tüzel kişileri temsil etmektedir. Bu temsil ettikleri kişiler arasında taşınmaz malın sahibi, kiracılar, mimar, mühendis ve müteahhitler, çevre planlamacılar, gayrimenkul yatırımcıları, inşaat firmalarının sahipleri şeklinde sıralanabilmektedir.

Gayrimenkul davaların genellikle taşınmazlar üzerinden açılan davalardır. Gayrimenkul avukatlık hizmeti kapsamında görülen davalardan bazıları şu şekildedir;

  • Tapu iptal ve tescil davalarının düzenlenmesi ve sürecin taraflar yerine takibi
  • İmar planı değişikliklerinin takibi, gerekli durumlarda iptal davasının açılması
  • Taşınmaz malların alım ve satımı konusunda danışmanlık hizmeti sağlanması
  • Kira sözleşmelerinin hazırlanması, takibi ve feshedilmesi
  • Kamulaştırma davalarında tarafların temsili
  • Miras davalarında tarafların temsil edilmesi
  • Yatırım amaçlı düşünülen taşınmazlarla ilgili açılmış olan davaların incelenmesi, bu davaların kararlarına ilişkin verilen haciz gibi uygulamaların raporlanması
  • Taşınmazlara ilişkin ipotek kurulması ve kaldırılması işlemleri
  • Toplu konut projeleri, kooperatiflerin kurulması veya uyuşmazlıkları konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Boşanma davalarında ortak taşınmazların paylaşımı konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi şeklindedir.