Fikri Mülkiyet Avukatı

Fikri mülkiyet hakkı, bir kimsenin fikrini somutlaştırarak bundan ekonomik değer kazanmasını ifade etmektedir. Fikri haklar, sanat ve edebi eserler, müzik, sinema gibi eserlerin sahipliğini kapsamaktadır. Fikri mülkiyet hukuku ise bu hakları güvence altına alan bir hukuk dalıdır. Fikir ve sanat eserleri kanunu ile düzenlenmiş olan bu haklar aynı zamanda uluslararası antlaşmalarla da korunmaktadır. Fikri ve sınai mülkiyet ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü için Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerine başvurulmaktadır.

Hukuka göre, eseri meydana getiren kişi eser sahibi olarak tanımlanmıştır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu da eser sahibini koruma amacı taşımaktadır. Eser sahibinin eser üzerindeki hakkı telif hakkıdır. Telif hakkı, eserin yaratılması ile doğar. Eser sahibinin telif hakkı mutlak olduğu için ihlal eden herkese karşı dava açabilmektedir. Eser sahibinin ürünü, yönetimi, tasarım, yayma, dönüştürme gibi haklar da fikri mülkiyet hakları kapsamındadır. Marka tescil, patent konusunda yapılacak başvurular da fikri mülkiyet avukatları tarafından yapılabilmektedir. Ankara’da bu hizmeti alabileceğiniz profesyonel ve alanında uzman Av. Mihraç Çoban ile çalışabilirsiniz. Eser sahiplerine yönelik fikri mülkiyet alanında destek hizmeti verilirken reklam ajansı sahiplerine, fotoğrafçılara, mimarlara ve bilgisayar programcılarına yönelik de fikri mülkiyet ve sınai haklar alanında destek vermektedir. Ayrıca fikri mülkiyet hukuku konusunda aklınıza takılan, merak ettiğiniz konularla ilgili bilgi almak için de danışabilirsiniz.

İşletmeler İçin Fikri Mülkiyet Avukatlık Hizmetinin Önemi

Global ekonomik düzlemde işletmelerin fikri mülkiyet haklarının korunması ve sürdürülmesi büyük önem arz etmektedir. Özellikle büyük marka sahipleri ve şirketler için fikri hakların korunması sürekli ve profesyonel bir avukatlık hizmeti ile mümkündür. İşletmeler bünyesinde geliştirilen fikir ve fikirlerin ürünlere dönüşmesi, üretimi ve diğer sınai değerlerin tescil ve korunması açısından destek sağlamaktadır. İşletmelerin Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Enstitüsüne yapacağı başvurular için işlemler ile Dünya Ticaret Örgütü kapsamında üretilenin dağıtımı gibi konularda hizmet vermektedir. Ayrıca fikri mülkiyet hakları konusunda hizmet veren avukatlar, internet üzerinden e-ticaret kapsamında çalışan işletmeler için de bir takım faaliyetler verilmektedir. Fikri unsur taşıyan her türlü hakkın devri, kullandırılması ve kiralanması gibi işlemler lisans ve telif hakkında destek sağlamaktadır. Böylece bu alanda alınacak hizmet sadece telif haklarının korunması değil, doğru ve hukuka uygun bir şekilde yönetilmesini de kapsamaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku Alanında Sunulan Hizmetler

Fikri mülkiyet hukuku kapsamında müşterilere sunulan hizmetler şu şekildedir;

  • Telif hakları ile ilgili düzenleme ve çalışma
  • Marka, patent ve tescil gibi modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, korunması ve devredilmesi ile ilgili işlemler ile bu konularla ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Ticari sırların kötüye kullanılmasına yönelik hizmet verilmesi
  • Birleşme veya devralma işlemlerinde danışmanlık sağlanması
  • Lisans sözleşmelerinin belirlenmesi ve bu sözleşmelerin hazırlanması konusunda destek verilmesi şeklindedir.