Danışmanlık

09.00-20.00 Arasında

WhatsApp

0545 386 23 21

Ceza Avukatı

Mihraç Çoban

Rüşvet Suçu-2

Rüşvet suçunun 3 tane maddi unsuru bulunmaktadır.

1)rüşvet almak

2)rüşvet vermek

3)rüşvet anlaşması

Çoğu kişi rüşvetin en çok işlenen suç tiplerinden olduğunu düşünür ancak  uygulamada 3. Maddi unsur olan rüşvet anlaşması ispatında çok fazla güçlükler çekildiği için yargı merciine çok fazla yansıyamayan suçtur. Haliyle yansımayan bir suç her avukat tarafından tecrübe edilemez ve profesyonelce yargı süreci sürdürülemez  bu  suçta tecrübeli ve güncel kanunları sürekli takip eden avukatlar aracılığı sürdürmeniz sizin için yapacağınız en iyi çözüm yöntemidir. ANKARA AĞIR CEZA AVUKATI olan MİHRAÇ ÇOBAN sizin yargılama sürecinizde oluşabilecek hak kayıplarınızı önlemek sizin menfaatlerinizi korumak adına tüm hukuki desteği size sağlayabilir.

1)RÜŞVET VERMEK; RÜŞVET KİM TARAFINDAN VERİLEBİLİR?

Rüşvet veren kişiye baktığımız da TCK’ da rüşvet vermeyi kamu kişisi de gerçekleştirebilir ,kamu kişisi olmayan kişilerde gerçekleştirebilir demektedir bu sebepten ötürü 1.maddi unsur olan rüşvet vermek suçu özgü suç olmadığı görülmektedir.

2)RÜŞVET ALMAK ;RÜŞVET KİM TARAFINDAN ALINABİLİR ?

Rüşvet alma suçu TCK’da kişinin kamu görevlisi olması gerektiğini söylüyor ve bu kanuna bahisle rüşvet alma suçu özgü bir suç olarak nitelendirilmiştir

3)RÜŞVET ANLAŞMASI ;NEDİR? KİMLER TARAFINDAN YAPILIR ?, NE ZAMAN GEÇERLİ OLUR ?

Tck’e rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde ,suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur  demektedir.Bu kanundan anladığımız husus söyle olmalıdır kişi parayı vermese bile anlaşma sağlandığı müddetçe rüşvet suçunu işlemiş sayılır.

RÜŞVET SUÇUNDA FAİL KİMDİR?

Rüşvet suçu bir karşılaşma suçudur bu nedenle çok failli bir suçtur

Çok failli suç kavramı zorunlu çok failli ve isteğe bağlı çok fayda suç olmak üzere ikiye ayırmak gerekir bu ayrım iştirak ile suçun işlenebilmesi için birden çok failin bulunması zorunlu olduğu suç tiplerini birbirinden ayırmak için önemli bir unsurdur. Çünkü isteğe bağlı çok failli suçlar iştirak halinde işlenen suçlardır bundan dolayı rüşvet suçu zorunlu çok farklı bir suçtur.

Faillerden bir kamu görevlisi diğeri kamu görevlisi olmayan özel kişidir .Rüşveti alan kamu görevlisi olmak zorundadır.

TCK 252 /8’de eklenen yeni hüküm ile rüşvet alma hareketinin gerçekleştirilebilecek kişi sayısı artırılmıştır. Rüşvet alma suçuna bir istisna getirilmiştir . Bu kişiler ;

  • kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  •  kamu kurum ve kuruluşların ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştiraki ile kurulmuş şirketler
  •  kamu kurum ve kuruluşlarından ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar
  • kamu yararına çalışan dernekler
  •  kooperatifler
  • halka açık anonim şirketler adına hareket eden kişilere kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadıklarını bakılmaksızın görevlerinin ifası ile ilgili bir işi yapılması ya da yapılmaması amacıyla doğrudan bir başkasına menfaat temin edilmesi halinde rüşvet suçunun faili olacaklardır.

TCK’da belirli sıfatlara sahip olan kamu görevlilerinin rüşvet alma ve hareketlerini gerçekleştirecek rüşvet suçunun işlemeleri, cezada artırım nedeni sayılmıştır 7. Fıkradaki sayıların kişilerin normalde zaten kamu görevlisidir.Fakat bu kişiler konumlarından dolayı daha önemli statülerde oldukları için kanun koyucu bu kamu kişilerinin rüşvet alma durumunda daha fazla ceza verme isabetli görmüştür.Bu kişiler yargı görevi yapan kişiler ,hakem,bilirkişi, noter veya yeminli Mali müşavir olması halinde verilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırılır

RÜŞVET SUÇUNDA MAĞDUR KİMDİR?

Rüşvet suçu kamu dairesi güvenirliği ve işleyişine karşı suçlar bölümün başlığı altında düzenmiştir.Bu suçlarda toplumun devlete olan ;satın alınmaz, eşit işlem yapar ,tarafsız davranır, devlet kendi adına iş yapacak kişiyi özenli ve titiz  seçer bu nedenle kişiler bu kişiler dürüsttür bu kişiler maaşı dışında başka bir menfaat temin etmezler şeklinde güven duygusunu korumaktadır. Sonuç olarak bu öncelikli olarak MAĞDUR kamu idaresi yani devlettir.

RÜŞVET SUÇUNUN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN SAĞLANAN MENFAATİN KAMU GÖREVLİSİNE GEÇMESİ GEREKİR Mİ?

Rüşvet anlaşması belirli bir işin yapılması veya yapılmaması karşılığında bir yarar sağlanması amacıyla iki taraf arasındaki fikir birliğine varılması durumunu ifade eder. TCK’da rüşvet konusunda anlaşmaya varılmış olması halinde suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur demektedir. Dikkat edilecek olursa menfaatin sağlanmış olması şart değildir.

RÜŞVET SUÇUNDA SAĞLANAN MENFAAT SADECE PARA MIDIR ?

Uygulamada karıştırılabilen bir durumdur .Kanunda para demiyor menfaat diyor .Bu yüzden ayni veya nakdi bir menfaat olabilir. Örneğin seni tatile yollayabilirim gibi bir cümle rüşvet anlaşmasına konu olabilir.

HEDİYE VE RÜŞVET ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Sağlanan yararının miktarı önemli olmamakla birlikte görülen iş ile sağlanan yer arasında belli bir oran bulunması aranmalıdır. Bu nedenle nezaket ifadesi olan küçük bir hediye etmek, kuruma ufak bir bağış veya ikramlar sunmak eğer kamu görevlisinin görevini gerekenleri yerine getirmesi hususunda  etki edebilecek ölçüde değilse yarar olarak kabul edilmemelidir. Bu tip durumlarda menfaat gibi gözüken şey hediye olarak kabul edilecektir. Görüldüğü üzere fazlaca istisna hükümlere sahip olan rüşvet suçu herhangi bir istisnanın gözden kaçırılması ya da konuya hakim olunmaması halinde sizi yargılama süreci içerisinde pek çok hak kayıplarına, yargılama sürecinde lehinize olan durumların aleyhinize dönmesine sebep olabilir. Ankara Ağır Ceza Avukatı olarak tüm bu süreç içerisinde hukuki desteği size sağlamaktan gurur duyarız.

ShentaWp Ayar

Sitemizde çerezler kullanıyoruz. Bu çerezler, deneyiminizi geliştirmek ve web sitemizin performansını analiz etmek için kullanılır. Web sitemizi kullandığınız taktir’de, çerez politikamızı onaylamış sayılacaksınız.