Danışmanlık

09.00-20.00 Arasında

WhatsApp

0545 386 23 21

Ceza Avukatı

Mihraç Çoban

Hakaret Suçu Ve Hakaret Davası

Hakaret Davası, Ankara Ceza Avukatı ile beraber veya kendiniz, kolluk birimlerine veya doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunarak hakaret davası açılabilir. 

Hakaret Davasında, Hakaret Suçunun Cezası Ne Kadardır ? 

Hakaret suçunun cezası Türk Ceza Kanunu “Şerefe Karşı İşlenen Suçlar” bölümünün “Hakaret” Başlıklı 125. Maddesi gereğince üç aydan iki yıla kadardır. Ancak nitelikli hallerinde alt sınırı bir yıldan aşağı olamayacağı öngörülmüştür. Yine kanunda bir artırım olarak suçun aleni şekilde işlenmesi halinde 1/6 oranında cezanın artırılması yazmaktadır.  

Hakaret Davalarında Zamanaşımı Kaç Aydır ? 

Hakaret suçunda 6 aylık zamanaşımı vardır. Yani 7 ay sonra suç duyurusunda bulunursa zamanaşımına uğradığından, suçun faili cezalandırılmayacaktır. 

Hakaret Suçunun Karşılıklı İşlenmesi Halinde Ne Olur ? 

Hakaretin karşılıklı işlenmesi halinde, hakim 1/3’e kadar indirebilir veya cezalandırmayabilir.  

Hakaret Suçunda Şikayetten Vazgeçme Olabilir mi? Vazgeçilirse Dava veya Soruşturma Düşer mi ?  

Hakaret suçunun soruşturma yapılması ve devam ettirilmesi ve kovuşturma yapılması ve devam ettirilmesi şikayete bağlı olan suçlardandır. Ancak Hakaret suçunun cezası Türk Ceza Kanunu “Şerefe Karşı İşlenen Suçlar” bölümünün “Hakaret” Başlıklı 125. Maddesi 3. Fıkrasının a bendindeki Kamu Görevlisine Hakaret etmek hariç şikayetten vazgeçebilir.  Yani sizlere hakaret eden bir yakınınızı kızgınlıkla şikayet etmiş olsanız dahi, yakınız kamu görevlisi ve kamu görevinden dolayı hakaret etmediyseniz; şikayetinizden vazgeçmeniz halinde ilgili soruşturma ve kovuşturma düşecektir.  

Hakaret Suçu Uzlaştırmaya Tabii Midir ? 

Hakaret suçu uzlaştırmaya tabi suçlardandır. Ancak Hakaret Suçunda Türk Ceza Kanunu “Şerefe Karşı İşlenen Suçlar” bölümünün “Hakaret” Başlıklı 125. Maddesi 3. Fıkrasının a bendindeki Kamu Görevlisine Hakaret etmek uzlaştırmaya tabi değildir.  

Yargıtay’ın Hakaret Saymadığı Kelimeler  

Aşağıda yazılı kelimeler Yargıtay Ceza Dairelerinin Bazı Kararlarına Göre Hakaret Sayılmamıştır.  

-“Beceriksiz, karaktersiz” şeklindeki söylem 

-“… sen aciz zavallı bir insansın şu haline bak” 

-“sen ne karışıyorsun lan” 

-“Çingene” 

-Beddua niteliğindeki sözler 

-Kapıyı çarparak odadan çıkmak 

-“sen muhatabım değilsin defol git” 

-“Ulan Allahsız. Telefona cevap vermemek adamlık mı” 

-“dinsiz, imansızlar” şeklindeki hitap 

ShentaWp Ayar

Sitemizde çerezler kullanıyoruz. Bu çerezler, deneyiminizi geliştirmek ve web sitemizin performansını analiz etmek için kullanılır. Web sitemizi kullandığınız taktir’de, çerez politikamızı onaylamış sayılacaksınız.