Danışmanlık

09.00-20.00 Arasında

WhatsApp

0545 386 23 21

Ceza Avukatı

Mihraç Çoban

CİNSEL SUÇLAR – ANKARA CİNSEL SUÇLAR AVUKATI

Ankara Cinsel Suçlar Avukatı olarak sizlere bu makalemizde cinsel suçlar hakkında bilgilendirme yapmaya gayret edeceğiz. Hem mağdur ve hem şüpheli/sanık vekili olarak cinsel suçlarda müvekkillerimizin hakkını savunmaya her zaman olduğu gibi devam etmekteyiz. Öncelikle belirtmeliyiz ki, cinsel suçlar 5237 sy. Türk Ceza Kanunu’nun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar adli Altıncı Bölümünde, 102-105 maddeleri arasında düzenlenmiştir.  

Bu suçlar : 

 • Cinsel Saldırı Suçu 
 • Çocukların Cinsel İstismarı 
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki 
 • Cinsel Taciz 

CİNSEL SALDIRI SUÇU 

Cinsel Saldırı Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 102. Maddesinde düzenlenmiştir. Kanunun ilgili maddesinde, sarkıntılık düzeyinde bir cinsel saldırı halinde 2 yıldan 5 yıla kadar ceza öngörmüştür. Sarkıntılık düzeyini aşan (ancak fiilin organ ve sair cisim sokulması suretiyle gerçekleşmeyen) cinsel davranışla vücut dokunulmazlığı ihlal hallerinde ise; 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Bu durumlar takibi şikayete bağlı hallerdir. Yani mağdurun şikayetten vazgeçmesi halinde, dosya düşecektir.  

Cinsel Saldırı Suçunun, sair cisim veya organ sokmak suretiyle gerçekleşmesi halinde ise 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmedilir ve takibi şikayete bağlı değildir. Ancak bu suçun eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturma yapılması; cinsel saldırıya uğrayan eşin şikayetine bağlıdır.  

Cinsel Saldırı Suçu’nu düzenleyen 102. Maddenin devamında ise bu suçun nitelikli halleri düzenlenmiştir. Cinsel Saldırı suçu dosyaları, gerek kolluk ifadesi, gerek soruşturma aşaması gerekse kovuşturma – istinaf – temyiz aşamaları  hem mağdur hem şüpheli/sanık açısında şiddetle vekille takip edilmesini tavsiye ettiğimiz dosyalar arasındadır. Cinsel saldırı dosyaları ile alakalı Cinsel Suçlar Avukatı olarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.  

CİNSEL İSTİSMAR SUÇU  

Cinsel İstismar Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 103. Maddesinde Çocukların Cinsel İstismarı adıyla düzenlenmiştir. Çocuk deyiminden ne anlamalıyız ? Türk Ceza Kanunu bu sorunun cevabını 6. Maddede söylemiş. 6. Madde 1. Fıkra b bendinde, çocuk deyiminden  18 yaşını doldurmamış kişiyi anlamamız gerektiğini yazmıştır. Yani Ceza Hukuku Anlamında, 18 yaşının altındaki bireyler çocuk olarak anlaşılacaktır. Peki Cinsel İstismar Nedir ?  103. Madde cinsel istismar ın tanımını madde içerisinde yapmıştır. Cinsel İstismardan Anlamamız gereken 

 • 0 yaş ile 15 yaş arasındaki çocuklara karşı gerçekleştirilen cinsel davranışlar  (veya 15 yaşını tamamlamış olmasında rağmen anlam ve sonuçlarını anlama yeteneği gelişmemiş olan çocuklar)    
 •  15-18 yaş arasındaki çocuklara ise cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar.  

15-18 yaş arasındaki çocuklarla(anlam ve sonuçları algılayabilen çocuklarla)  rıza ile bir cinsel davranış gerçekleşmesi halinde, eğer cinsel birliktelik yok ise cinsel istismar suçu oluşmayacak; eğer cinsel ilişki gerçekleşir ise Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu oluşacaktır.  

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu  

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 104. Maddesinde düzenlenmiştir. 15-18 yaşındaki biriyle, cebir, şiddet veya hile olmadan ilişkiye girilmesi halinde bu suç oluşacaktır. Kanunda bu suçun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar  hapis cezası olarak düzenlenmiştir.  Bu suç da takibi şikayete bağlı suçlar arasındadır. Ancak maddenin devam fıkralarında suçun hangi hallerde şikayete bağlı olmadığını ve bu hallerde hapis cezasının kaç yıl olacağını düzenlemiştir.  

Peki Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu’nda burada şikayeti 15-18 yaş arasındaki mağdur mu yapacaktır, yoksa mağdurun anne-babası olan velileri mi yapacaktır ? Yada şöyle soralım ve yanıtlayalım:  reşit olmayan mağdur şikayetçi olmayıp, anne babası şikayetçi olursa ne olur ? Hemen cevaplayalım. Eğer reşit olmayan mağdur şikayetçi olmazsa, anne baba şikayet etse bile bir önemi olmayacaktır. Veya soruşturma-kovuşturma aşamasında mağdur şikayetinden vazgeçer de anne baba vazgeçmez ise; yine düşmesine karar verilecektir.   Netice olarak burada mağdurun şikayeti önemlidir. Mağdurun şikayet süresi ise 6 aydır.  

CİNSEL TACİZ SUÇU  

Cinsel Taciz Suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 105. Maddesinde düzenlenmiştir. İlk fırkasında suçun basit halinde üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmedileceği belirtilmiştir. Ancak cinsel taciz suçunun çocuklara karşı işlenmesi halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. Suçun çocuğa karşı işlenmeyen basit hali şikayete bağlıdır. Ancak çocuğa karşı işlenen hali şikayete bağlı değildir. 

Cinsel Taciz Suçu’nun toplumda karıştırılan bir yanı var. Özellikle cinsel saldırı veya istismar suçunun bazı halleriyle karıştırıldığına şahit olmaktayız. Cinsel Taciz suçu, 105. Maddenin gerekçesinde tanımlanmıştır. Madde gerekçesi “Cinsel taciz, kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâli niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Cinsel taciz, cinsel yönden, ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir.” şeklindedir.  Madde gerekçesinden de anlaşılacağı üzere vücut dokunulmazlığının ihlalini taşımayacaktır. Yani cinsel taciz de fiziksel bir dokunma eylemi yoktur. Şayet fiziksel bir müdahale boyutuna geçilmesi halinde, cinsel saldırı, sarkıntılık, çocuğun cinsel istismarı veya reşit olmayanla cinsel ilişki suçu oluşabilecektir. Burada madde gerekçesinden de anlaşılacağı üzere ahlaka aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesidir. Ek olarak maddenin devamında belirtildiği üzere mağduru cinsel yönden, rahatsız etmesi gerekmektedir.  

Cinsel Taciz Suçu’nu değerli okuyucularımızın daha iyi anlaması açısından birtakım örnekler verelim.  

 • Şüphelinin mağdura “öpebilir miyim” cümlesini Yargıtay cinsel taciz olarak kabul etmiştir.  
 • Şüphelinin mağdura “bir gece beraber olabilir miyiz?” cümlesini cinsel taciz olarak kabul etmiştir.  
 • Şüphelinin mağdura “…. Lira vereyim seninle yatalım” cümlesini Yargıtay cinsel taciz olarak kabul etmiştir. 
 • Şüphelinin mağdura ““sizinle tanışmak ve buluşmak istiyorum, sevgiler ….. ” cümlesini Yargıtay cinsel taciz olarak kabul etmiştir. 
 • Şüphelinin mağdura “Haydi birlikte kaçalım” cümlesini Yargıtay cinsel taciz olarak kabul etmiştir. 
 •  

Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Göründüğü üzere bu eylemlerde fiziksel bir temas yoktur. Sanığı cinsel  anlamda vücut dokunulmazlığını ihlal etmeden rahatsız etme durumu söz konusudur. Bu anlamda, cinsen taciz suçunu cinsel saldırı, sarkıntılık, çocuğun cinsel istismarı veya reşit olmayanla cinsel ilişki suçları ile karıştırmamak gerekmektedir.  

ANKARA CİNSEL SUÇLAR AVUKATI 

Yukarıda bahsetmeye çalıştığımız üzere cinsel suçlar kendine özgü suçlardır. Bu davaların mutlaka Ankara Cinsel Suçlar Avukatı ile takip edilmesi gerekmektedir. Hem mağdur hem şüpheli/sanık açısından kesinlikle bir vekil aracılığıyla mümkünse bu konuda tecrübeli bir vekil aracılığıyla takibini tavsiye etmekteyiz. Ankara Cinsel Suçlar Avukatı arıyorsanız bize ulaşabilirsiniz.  

ShentaWp Ayar

Sitemizde çerezler kullanıyoruz. Bu çerezler, deneyiminizi geliştirmek ve web sitemizin performansını analiz etmek için kullanılır. Web sitemizi kullandığınız taktir’de, çerez politikamızı onaylamış sayılacaksınız.