Danışmanlık

09.00-20.00 Arasında

WhatsApp

0545 386 23 21

Ceza Avukatı

Mihraç Çoban

Ceza Davalarında Süre Tutum Dilekçesi Nedir

Bu makalede sizlere Ceza Yargılamasında Süre Tutum Dilekçesi
nin ne olduğudan,süre tutum dilekçesi verilmez ise sonuçlarının ne olacağından
bahsedeceğiz. Sizlere yardımcı olmak umuduyla, süre tutum dilekçesi örneği de
ekleyeceğiz.
Aslında Süre Tutum Dilekçesi doktrinde yer almayan bir
husustur. Ancak zaman içerisinde uygulama esnasında ve Yargıtay İlgili Ceza
Daireleri’nın kararlarıyla birlikte doğan bir dilekçe türüdür.

Bilindiği gibi Ceza yargılamalarında kısa karar tefhim edildiğinden,(Yani
sanığın veya vekilinin yüzüne okunduğundan) Bölge Adliye Mahkemeleri’nin bu
kararı ilgili ceza dairelerine gönderilmek üzere itiraz süresi(yani istinaf
etme süresi) veya Yargıtay Ceza Dairelerine itiraz süresi( yani temyiz etme
süresi) tefhimden itibaren başladığından; bu sürede itiraz etmek için bir
dilekçe verme zorunluluğu bulunmaktadır. bu dilekçeye uygulamada Süre
Tutum Dilekçesi
denilmektedir.

Ceza Yargılamasında Süre Tutum Dilekçesi Verilmez İse Ne Olur ?

Süre tutum dilekçesi verilmez ise Ağır Ceza Mahkemelerinin,
Asliye Ceza Mahkemelerinin verdiği kararlara itiraz edilmemiş sayılır
dolayısıyla verilen karar kesinleşir. Sanık açısından kararın kesinleşmesi geri
dönüşü telafi edilemeyecek mağduriyetlere ve sanığın aleyhine olacaktır. Mesela
Bir sanık bir suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezası almış olsun. Bu karar tefhim
edildiğinden 7 gün içinde süre tutum dilekçesi verilmelidir aksi takdirde o
karar kesinleşecek ve 4 yıl 2 ay hapis cezası infazı gerçekleşecektir. Karar
hukuka aykırı olsa dahi karar kesinleşecek itiraz hakkı ortadan kalkacaktır.

Ceza Yargılamasında Süre Tutum Dilekçesi Örneği
Öncelikle Süre Tutum Dilekçesi ni kendiniz vermemenizi, Ankara
Ağır Ceza Avukatları
ndan birine Ankara Ağır Ceza Avukatı
vasıtasıyla vermenizi öneririz. Süre Tutum Dilekçesi konusunda bizimle de iletişime
geçebilirsiniz. Ancak her ihtimale karşı buraya bir süre tutum dilekçesi
bırakıyoruz.
ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE
Gönderilmek Üzere
ANKARA …. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : (mahkeme esas numarası)

İSTİNAF EDEN
SANIK : (adınız, soyadınız TC’niz ve adresiniz)

KONU :Ankara ….. Ağır Ceza Mahkemesi’nin …….. sayılı dosyasında verilen ….
tarihli, mahkumiyetime ilişkin usul ve yasaya aykırı olan kararın KALDIRILMASI
istemini içerir istinaf süre tutum dilekçesidir.

Ankara …. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2020/….. E. 2021/…. K. Sy. 15.04.2021
tarihli kararı ile tarafıma mahkumiyet hükmü verilmiştir. Mahkemece eksik
inceleme ve araştırma yapılmıştır. Tarafıma beraat verilmesi gerekirken,
mahkumiyet hükmü verilmesi usül ve yasaya aykırıdır. İşbu sebeplerle hukuka
aykırı bu mahkumiyet hükmünü istinaf etme zaruriyeti doğmuştur.
Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle, Ankara …. Ağır Ceza Mahkemesi’nin
2020/….. E. 2021/…. K. Sy. 15.04.2021 tarihli kararını istinaf ettiğimi bildirir,
gerekçeli karar yazıldığında gerekçeli istinaf dilekçesi yazma hakkım saklı
kalmak kaydıyla, işbu hukuka aykırı kararın istinaf incelemesi neticesinde
kaldırılarak tarafıma beraat kararı verilmesini saygılarımla talep ederim.
15.04.2021
İstinaf Eden Sanık

ShentaWp Ayar

Sitemizde çerezler kullanıyoruz. Bu çerezler, deneyiminizi geliştirmek ve web sitemizin performansını analiz etmek için kullanılır. Web sitemizi kullandığınız taktir’de, çerez politikamızı onaylamış sayılacaksınız.